ריטה, אני אוהב שנוגעים בי.


עיר:

אין לי ספק כי יש לך הרבה מה להתרגש. בוא נראה — אני אראה לך מה שאני יכול. יוצא דופן אפילו פנטזיות גברים לא מפחיד אותי. אני מוכן לתת השמימי תענוג, אפילו אם הלקוח יכול לקבל רק מהקבוצה אורגיות.