קייט הצעירה, עם נתוני המודל


עיר:

האם אתה רוצה יש לי כזה יצור יפה זה לא יעצור אותך להפתיע ולתת הנאה.