קוני החתיכה, עם מראה של דוגמנית.


עיר:

האם אתה רוצה יש לי כזה יצור יפה זה לא יעצור אותך להפתיע ולתת הנאה.