מודל, אמה, עם גוף טעים


עיר:

חיבה ועדין החתול. להיפגש או להזמין את עצמו רק על ידי אהדה הדדית. בשבילי זה מאוד חשוב תקשורת רגשית.