המודל הראוותני של ברט.


עיר:

צעיר, יפה, מטופחת, רזה, חיובית. אני יודע איך לתת לגבר תענוג אמיתי!