החתול החושני והעדין אמה


עיר:

אני מוכיחה לעצמי הנוער הוא לא חסרון, וכבוד. אני נראה טוב מאוד, פעיל אהבה. שלי רעננות נעורים – את המתנה. תתקשר אלינו, אנחנו אט בהחלט למצוא מכנה משותף.