דגם שרלוט עם תחת טעים


עיר:

חיבה, רוך, נעימה ריח, מגע הרבה תענוג של משחק מקדים ואסתטיקה – את זה אני מבטיח.