ג ' סי היפה, עם רגליים דקות ומקסימות.


עיר:

מושך ועליז, לא הרגלים רעים, מלבד אחד. האם להזמין את עצמו אורחים נקי, אדם נדיב.