אלגנטי ומנוסה, אנט.


עיר:

רצויה, בחורה חושנית, יכול להתפאר של המראה שלה מעולה, מוכן להאיר בודד ימים אפורים רעב ' נטלמן.